Solo tentoonstelling WALL HANGINGS

 

W A L L   H A N G I N G S  in Willem Twee Kunstruimte ‘s-Hertogenbosch

3 t/m 25 oktober 2015
Boschveldweg 471, 5211 VK ‘s-Hertogenbosch
Open van wo. t/m zo. van 11.00 – 17.00 uur

Feestelijke opening zaterdag 3 oktober 2015 om 16.00 uur.
Openingswoord door Rick Vercauteren, (directeur Museum van Bommel van Dam, Venlo).

DSC03627  DSC03626 DSC03628

Margriet Luyten maakt wandkleden van landschappen, waarbij gebruik gemaakt wordt van fotografie en digitale weeftechnieken, die zij weer combineert met handgeborduurde teksten.

In het TextielLab in Tilburg gebruikt ze de daar aanwezige vakkenis en experimenteert zij uitputtend met de mogelijkheden die nieuwe jacquardtechnieken haar bieden. De weeftechniek biedt haar de mogelijkheid om de zintuiglijke ervaring van die speciale plek om te zetten naar textuur, kleur, lichtval, lijn, materie, schaal. De middelen van een kunstenaar.

Fotografie en film hebben in de afgelopen tien jaar een centrale plaats ingenomen in haar werk. Zij werkte en werkt aan series gomdrukken en fotografische zeefdrukken, maakte al eerder tapijten gebaseerd op foto’s, realiseerde indrukwekkende videoportretten van kunstenaars in de laatste fase van hun kunstenaarschap in ‘Levenswerk‘ en op dit moment is een parallelle serie over kunstbemiddelaars in de maak.

 Over de nieuwste reeks tapijten:

Er bestaat een lange historische traditie van wandtapijten met landschappen, waarin mythologische verhalen gesitueerd worden of waarin het landschap de achtergrond vormt voor pastorale scènes. In haar nieuwe serie wandkleden is geen sprake van een verhaal of een scène. Het is de plek zelf die als het ware de protagonist is: een bos, een park, een rotslandschap, ieder verbonden aan een geschiedenis – de grote of de kleine. En zoals voor iedere protagonist geldt: hij krijgt tekst toebedeeld. Luyten brengt zorgvuldig gekozen dichtregels aan op de wandkleden, om zo een verbinding te maken tussen plek en geschiedenis. ‘Nur wer die Sehnsucht kennt’ van Goethe borduurde zij op een wandkleed van Park Anna Amalia te Tiefurt, Weimar of ‘Ek sal sit en wag tot die storie insweef in my oor’ van Antjie Krog op Rheenendal, Zuid-Afrika. 

 Onder het begrip genius loci werd aanvankelijk verstaan de geesten die in mythes een plek bewonen, maar gaandeweg kreeg het meer een overdrachtelijke betekenis in de zin van de unieke eigenheid van een plek. Ieder kent de ervaring soms innerlijk geraakt te worden door een plek, zonder dat dat precies te verklaren is. Soms ook is het de geschiedenis van een plek die voelbaar aanwezig blijft.  Door zorgvuldig gekozen dichtregels te borduren op de wandkleden kent zij de afgebeelde plekken een nieuwe genius loci toe.

Margriet Kemper

Willem Twee Kunstruimte
Boschvelweg 471
5211 VK ‘s-Hertogenbosch

http://willem2fabriek.nl

meer info over de wandtapijten WALL HANGINGS

Leave a Reply

@